Одолети

Зашто корисници информационих система могу одбити нове информационе системе?
Зашто људи одбацују нове технологије и спречавају организационе промене за које се залажу за истраживање неусклађености између друштвених интеракција...