Еозинофили

Прекурсор еозинофила
Еозинофили потичу из коштане сржи из еозинофилне лозе – ИЛ-5Ра – позитивног, хематопоетског прогенитора (прогенитор еозинофила). ... Значајно је да су...