Агент-басед

Методе и технике моделирања засноване на агенсима за симулацију људских система
Да ли је моделирање засновано на агентима симулација?Шта је пример моделирања заснованог на агентима?За шта се користи моделирање засновано на агенти...
Економија модела заснованог на агентима
Шта је пример моделирања заснованог на агентима?Шта су агенти у моделима заснованим на агентима?Шта је приступ заснован на агентима?Да ли је АИ засно...
Шта је рачунарство засновано на агентима?
Рачунарство засновано на агентима је разнолик истраживачки домен који се бави изградњом интелигентног софтвера заснованог на концепту „агента“. Шта је...