Админ

Админ$ дели
За шта се користи удео Админ$?Шта је удео ИПЦ$?Шта је Админ$ Ремоте Админ?Шта је Админ$ Виндовс?Како да отворим административна дељења у оперативном ...
Потребна су администраторска права
За шта су вам потребна администраторска права?Да ли корисници имају администраторска права?Шта су администраторска права?Зашто су права локалног адми...
Админ значење
Шта значи администратор?Шта је посао Админа?Како то мислиш администрација?Да ли је Админ скраћеница?Да ли је администратор добар посао?Шта је админис...
Шта значи 'админ' на рачунарском језику?
Администратор система, или сисадмин, или администратор је особа која је одговорна за одржавање, конфигурацију и поуздан рад рачунарских система; посеб...
Апликације које захтевају локална администраторска права
За шта су вам потребна локална администраторска права?Зашто су апликацијама потребна администраторска права за покретање?Да ли су програмерима потреб...
Уклањање административних права за све кориснике
Зашто корисници не би требало да имају администраторска права?Могу ли да избришем Ц :\ Администратор корисника?Могу администратори да уклоне власника...