Недеље

Како израчунати гестациону старост у недељама
Да бисте израчунали датум порођаја, додајте 280 дана (40 недеља) првом дану вашег ЛМП (ако имате циклус од 28 дана). Различити калкулатори могу вам по...
Како израчунати аог
Прво одредите први дан ваше последње менструације. Затим одбројите уназад 3 календарска месеца од тог датума. На крају, додајте 1 годину и 7 дана том ...
Пример израчунавања старости трудноће?
Гестацијска старост (написана и недељама и данима, нпр. 39 недеља и 0 дана) се израчунава коришћењем најбољег акушерског процењеног датума порода (ЕДД...