Трунцатед

Медицинско значење скраћења
Скратити: Скратити, скратити. Малформација (урођени дефект) може да скрати уд. Мутација може створити стоп кодон који скраћује протеин. Од латинског т...
Синоним за скраћење
скраћено. глаголски скраћени радња. прекид. скратити. ограничити. Шта је синоним за скраћено?Шта је супротно од скраћивања?Шта значи скратити податке?...
Шта је скраћена вредност
Када скратимо број, налазимо процену за број без заокруживања. Да бисмо скратили број, пропуштамо цифре иза одређене тачке у броју, попуњавајући нуле ...
Шта значи скраћено?
Шта мислите под скраћеним?Шта значи скраћена порука?Шта значи када су подаци скраћени?Како се користи реч скраћено?Шта је скраћивање броја?Шта је скр...
Како то мислиш скраћени основни ПДВ??
Шта је скраћени ПДВ?Шта значи скраћено?Шта разумете под скраћеним чврстим?Шта значи скратити?Шта је скраћена стопа?Шта је скраћени број?Шта је скраће...