Рунтиме

Полиморфизам времена рада
Полиморфизам времена извршавања: Кад год је објекат везан за функционалност током времена извршавања, ово је познато као полиморфизам времена извршава...
Шта је време рада
Рунтиме је временски период у коме је програм покренут. Почиње када се програм отвори (или изврши) и завршава када се програм затвори или затвори. Рун...