јони

јони
јон, било који атом или група атома која носи једно или више позитивних или негативних електричних наелектрисања. Позитивно наелектрисани јони називај...
Позитивни и негативни јони
Јони су невидљиве наелектрисане честице у ваздуху - било молекули или атоми, који носе електрични набој. ... Једноставно речено, позитивни јони су мол...
Негативни јони неметала се називају
Негативни јони се називају ањони . Како се зову негативни јони?Како се зову јони неметала?Да ли су јони неметала негативни?Зашто се зове катјон?Да ли ...
Да ли су метали позитивни или негативни јони?
Објашњење: И тако метали имају тенденцију да формирају позитивне јоне. На атомском нивоу, валентни електрони метала су замишљени као делокализовани пр...