Интерес

Шта је тачно и обично обрачунавање камата?
Обична проста камата је проста камата која користи 360 дана као еквивалентан број дана у години. С друге стране, тачна проста камата је проста камата ...
Апи калкулатор
Да ли је 1% добар АПИ?Шта је 5.00% АПИ средња вредност?Колико је 0.30 АПИ?Колику камату ћу добити на 1000 долара годишње на штедном рачуну?Да ли се А...
Шта значи арп у хипотеци
Годишња процентуална стопа (АПР) одражава камату на хипотеку плус остале трошкове. Постоје многи трошкови везани за подизање хипотеке. Да ли је Арп ис...
Чему служе ЦД-ови?
Потврда о депозиту (ЦД) је производ који нуде банке и кредитне уније који обезбеђује премију на каматну стопу у замену за клијента који пристане да ос...