Упутство

Која је употреба декодера инструкција?
Декодер инструкција је ЦПУ компонента која декодира и интерпретира садржај регистра инструкција, тј.е. његова целина инструкција дели на поља за интер...
Која компонента рачунара води евиденцију о адреси у меморији инструкције за програмирање која се извршава?
Адресни регистар, који прати где се дата инструкција или део података чува у меморији. Који је регистар који води евиденцију адресе у главној меморији...
Објасните како рачунар прати инструкције и где рачунар ставља инструкције које је управо преузео?
Како се упутства чувају у рачунару?Како ЦПУ прати следећу инструкцију која треба да се изврши?Где се чувају упутства?Где се чувају упутства за покрет...
Шта је регистар бафера инструкција?
Бафер инструкција. регистар (ИБР) • Садржи адресу следећег пара инструкција за преузимање. из сећања. Бројач програма (ПЦ) Чему служи регистар бафера ...
Које су различите фазе циклуса наставе?
Састоји се од три главне фазе: фазе преузимања, фазе декодирања и фазе извршавања. Шта је инструкцијски циклус са дијаграмом?Којих је пет корака циклу...
Која су четири корака у циклусу инструкција?
Обично постоје четири фазе циклуса инструкција које ЦПУ извршава:Преузмите инструкцију из меморије. ... Дешифрирајте инструкцију.Прочитајте ефективну ...
Објасните скуп инструкција 8086 на примерима?
Упутства о подружнициУпутствоОписЈБ/ЈНАЕ/ЈЦСкочите ако је испод, не изнад, једнако или носите и.е. када је ЦФ = 0ЈБЕ/ЈНАСкочите ако је испод, не изнад...
Који је термин за упутства која говоре рачунару шта да ради?
софтвер, упутства која говоре рачунару шта да ради. ... Скуп инструкција који усмерава хардвер рачунара да изврши задатак назива се програм или софтве...
Шта је инструкција или скуп инструкција које корисник прати да би извршио активност на рачунару?
Скуп инструкција који усмерава хардвер рачунара да изврши задатак назива се програм или софтверски програм. ... То су скупови инструкција које контрол...