Улазни

Да ли је ХДД рачунарски уређај улаз или излаз?
Према улазном сигналу са улазних уређаја тражени подаци и.е. излазни сигнал се шаље на излазне уређаје. тако да чврсти диск није ни улазни ни излазни ...
Зашто се скенер сматра улазним уређајем?
Зашто је скенер улазни уређај? Рачунарски скенер је дигитализатор, који је врста улазног уређаја. Потребни су објекти из стварног света (нпр.г., докум...
Који су тренутни трендови за улазне уређаје?
Који су популарни улазни уређаји?Који су данас најчешће коришћени улазни уређаји?Шта је 10 улазних уређаја?Који су 20 примери уређаја за унос?Који су...
Који су примери неких рачунарских улазних уређаја?
У рачунарству, улазни уређај је део опреме који се користи за обезбеђивање података и контролних сигнала систему за обраду информација, као што је рач...
Зашто је можда потребно купити уређај за унос?
Зашто су нам потребни уређаји за унос?Зашто су нам потребни улазни и излазни уређаји?Који је најважнији улазни уређај?Шта је унос у рачунарима?Који о...
Која врста напада се може избећи коришћењем одговарајућих правила валидације уноса?
Који од следећих типова напада може да се спречи провером уноса?Шта је напад валидације уноса?Коју врсту напада омогућава недостатак валидације уноса...
Чему служи инпут оут пут модул.?
Улазно/излазни модули (И/О модули) делују као посредници између процесора и улазно/излазних уређаја. Улазни модули примају сигнале од прекидача или се...
Ко улазни уређај чита штампане знакове симболе или графичку слику у рачунар?
Оптичко препознавање знакова или оптички читач знакова (ОЦР) је електронска или механичка конверзија слика откуцаног, руком писаног или штампаног текс...
Шта су улазни поделе?
Шта је одговор уређаја за унос?Шта је улазни уређај наведите 5 примера?Лака дефиниција шта је улазни уређај?Шта је улазни уређај за класу 3?Шта је ул...