геолози

Како научници могу мапирати скривене грешке?
Како геолози могу мапирати скривени расед? Користећи сеизмичке таласе и гледајући где се рефлектују од раседа, геолог може мапирати грешке. Видети реф...
Која су три начина на која геолози користе сеизмографске податке?
Која су три начина на која геолози користе сеизмографске податке? Геолози користе сеизмографске податке да мапирају раседе, прате промене дуж раседа и...