Географски

Шта користи компјутерску технологију за прикупљање манипулације анализира и приказује податке о земљиној површини?
Географски информациони системи: користи компјутерску технологију за прикупљање, манипулацију, анализу и приказ података о земљиној површини у циљу ре...