Заношење

Дрифт брзина
Шта се подразумева под брзином дрифта?Шта је брзина дрифта класа 12?Како израчунати брзину дрифта?Шта је брзина дрифта и напишите њену формулу?Која ј...
Формула густине струје дрифта
2.3 Струје полупроводника Струја дрифта И у полупроводнику применом напона В. Јд је густина струје дрифта. Мобилност μ је способност мобилних пуњења д...
Јединица за густину струје дрифта
Струја узрокована кретањем носилаца наелектрисања било слободним електронима или рупама по квадратној јединици површине назива се густина струје дрифт...
Како се производи струја дрифта у добрим проводницима?
Дрифт струја је узрокована електричним пољима. Дифузиона струја је узрокована варијацијама у концентрацији носача. Смер струје дрифта је увек у правцу...