Амортизација

Који метод се користи за израчунавање исцрпљености?
За израчунавање исцрпљености користе се две методе: проценат и трошак. Зашто се за израчунавање исцрпљености најчешће користи метод јединица производњ...
Зашто многе компаније користе убрзану амортизацију у израчунавању опорезивог прихода?
Пошто је амортизација убрзана, трошкови су већи у ранијим периодима у поређењу са каснијим периодима. Компаније могу да користе ову стратегију у сврхе...
Шта укључује релевантни фактор у израчунавању амортизације?
Постоје четири главна фактора који утичу на обрачун трошкова амортизације: цена имовине, спасоносна вредност, корисни век трајања и застарелост. Шта ј...
Која је књижица за евиденцију једномесечне амортизације рачунарске опреме. Корисни век је 3 године?
Како евидентирате амортизацију опреме у дневнику?Шта је евиденција амортизације?Како евидентирате амортизацију на рачунару?Да ли евидентирате амортиз...
Формула амортизације
Како то функционише: Трошак средства, умањен за његову спасоносну вредност, делите на његов век трајања. То одређује колико амортизације одбијате свак...
Амортизација основних средстава
Амортизација је систематско смањење евидентиране цене основног средства. Примери основних средстава која се могу амортизовати су зграде, намештај и ка...
Како израчунати амортизацију
Праволинијски методОдузмите спасоносну вредност средства од његове цене да бисте одредили износ који се може амортизовати.Подијелите овај износ бројем...
Метода двоструког опадања биланса
Двоструко опадајуће стање се израчунава помоћу ове формуле:2 к основна стопа амортизације к књиговодствена вредност.Ваша основна стопа амортизације је...
Акумулирана амортизација
Акумулирана амортизација је кумулативна амортизација средства до једне тачке у његовом животном вијеку. Акумулирана амортизација је контра рачун средс...