Зависност

Које су предности коришћења односа зависности?
Коефицијент зависности је важан јер показује однос економски неактивних у односу на економски активних. Економски активни платиће много више пореза на...
Функционална зависност
Функционална зависност је ограничење које одређује однос између два скупа атрибута где један скуп може тачно да одреди вредност других скупова. Означа...
Однос зависности у Јави
Зависност је однос између два или више објеката у којима објекат зависи од другог објекта или објеката за своју имплементацију. ... Другим речима, кад...
Зависност од рачунара
Зависност од софтвера настаје када један део софтвера зависи од функционисања других. На пример, неке десктоп компјутерске игрице које се покрећу на М...
Потпуна делимична транзитивна зависност
Шта су потпуне делимичне и транзитивне зависности?Која је разлика између потпуне и делимичне зависности?Шта је транзитивна делимична зависност у ДБМС...
Зависност података у бази података
Зависност је ограничење које се примењује на или дефинише однос између атрибута. То се дешава у бази података када информације ускладиштене у истој та...
Која је разлика између делимичне зависности и транзитивне зависности?
Шта су делимична и транзитивна зависност?Која је разлика између делимичне зависности и пуне зависности?Која је разлика између функционалне зависности...