Бесконтактно

Према Савезу за паметне картице, на којој је максималној удаљености бесконтактна паметна картица?
Стандард за бесконтактну комуникацију са паметном картицом је ИСО/ИЕЦ 14443. Дефинише две врсте бесконтактних картица („А“ и „Б“) и омогућава комуника...