хемија

Који су различити задаци хемије?
Заједничке дужности и одговорности:Креирајте или синтетизујте нове супстанце.Анализирајте супстанце и креирајте податке.Спроведите лабораторијски рад ...
Које су технолошке предности хемије?
Хемијска истраживања и технологија могу да обезбеде чисту воду и хранљиву храну, задовоље потребе за енергијом и помогну да се свуда води одрживи разв...
Да ли је магистар хемије професионална диплома?
Да ли је магистар хемије стручна диплома?Шта је еквивалент МСц степену?Која је грана боља из магистарске хемије?Да ли је магистар стручна диплома?Кој...
Како је хемија у компјутеру?
Како се хемија користи у рачунару?Како је хемија повезана са рачунарством?Има ли хемије у компјутерима?Да ли је хемија корисна у информатици?Зашто је...
Какав је значај хемије за ток инжењерства?
Хемија је важна основна тема за грађевинске инжењере, нпр.г. у разумевању својстава грађевинских материјала, природног окружења (атмосфера и решења) и...
Шта раде хемичари на компјутеру ЗАШТО?
Хемичари истражују својства материје на нивоу атома и молекула. Они мере пропорције и брзине реакције да би разумели непознате супстанце и како се пон...
Каква је улога хемије у технологији
Повезивање са хемијом долази кроз материјале, процесе и технологије паковања који се користе за производњу уређаја. Микроелектромеханички уређаји су п...
Каква је улога хемије у друштву и технологија мозга
Хемија је кључ за искорењивање болести и смањење сиромаштва. Хемијска истраживања и технологија могу да обезбеде чисту воду и хранљиву храну, задовоље...
Хемија у нашем животу
Хемија је велики део нашег свакодневног живота. Ову грану науке се лако може посматрати у различитим сферама људског живота, као што су храна коју јед...